REHAkompleks

Realizacja praw

Najbardziej kompleksowy ośrodek leczenia i rehabilitacji narządu ruchu w województwie lubuskim

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Twoich praw.

1. Jak mogę zgłosić żądanie realizacji moich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • drogą tradycyjną na adres: REHAkompleks ul. Wyszyńskiego 155, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: rehakompleks@gmail.com
 • drogą telefoniczną: 604 128 195

2. O co mogę wnioskować?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jakie informacje powinienem zamieścić w zgłoszeniu?

Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i móc je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć:

 • kim jesteś
 • z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać
 • jaki jest preferowany kanał kontaktu zwrotnego

4. Jak długo będę czekać na odpowiedź/realizację żądania?

Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy następujący czas realizacji:

Przedmiot żądania Czas realizacji
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 21 dni
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację 21 dni
prawo dostępu do danych 21 dni
prawo żądania sprostowania danych 7 dni
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 21 dni
prawo żądania usunięcia danych (‘prawo do bycia zapomnianym) 7 dni
prawo do przenoszenia danych 21 dni

5. Czy poniosę jakiekolwiek koszty realizacji moich praw?

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

6. Czy każde moje zgłoszone żądanie zostanie zrealizowane?

Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszego Administratora Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dot. jego realizacji, którą od nas otrzymasz. Jednocześnie chcemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się one niezasadne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przykładem czego może być nie możność realizacji prawa do usunięcia danych (,,bycia zapomnianym”) w przypadku posiadania wytworzonej w REHAkompleks dokumentacji medycznej, kiedy to jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej co do zasady przez okres 20 lat (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

7. W jaki sposób mogę odwołać wyrażone zgody marketingowe?

Wyrażone zgody marketingowe możesz odwołać poprzez kontakt z REHAkompleks pod numerem telefonu 604 128 195 lub wysyłając wiadomość na adres email: rehakompleks@gmail.com

Drezdenko

ul. Poniatowskiego 1A

+48 733 281 333

Kostrzyn n/Odrą

ul. Sikorskiego 16

+48 733 050 601

Gorzów Wielkopolski

ul. Wyszyńskiego 155

+48 604 128 195